11.9.2017

Tutkintotavoitteinen opiskelu - kohti HTK -tutkintoa

HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT (HTK/HTM)

Tutkinto on juridiikan erityisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiantuntija-koulutusta, jossa opiskelija syventyy valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin. Tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, siviilioikeus ja ympäristöoikeus. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta suorittamalla ensin tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa.

VÄYLÄHAUNPERUSTEET

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op tai yhden oikeustieteiden pääaineen perusopinnot sekä yleisiä oikeus-järjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op. Vaadittavista opinnoista vähintään puolet on oltava suoritettuna avoimessa yliopistossa. Huomioon otetaan vuoden 2015 opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2004 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Valittaville ei ole asetettu enimmäismäärää.

OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNOT (ON/OTM)

Yleisjuristitutkinnot (ON/OTM) ovat laaja-alaisia yleistutkintoja, joissa perehdytään kattavasti ja monipuolisesti kaikkiin keskeisiin oikeudenaloihin. Tutkinnoissa ei ole pääaineita eikä sivuaineita. Tutkinnot tuottavat kelpoisuuden tuomarin tehtäviin ja vastaaviin muihin yleisjuristitutkintoa edellyttäviin ammatteihin kuten syyttäjä ja asianajaja. Yleisjuristitutkintoja suorittamaan voi päästä vain valintakokeiden kautta, mutta tutkintotavoitteisen opiskelun voi aloittaa avoimessa yliopistossa.