25.1.2018


Luovan kirjoittamisen perusopinnot lähiopintoina Kainuun kesäyliopistossa


Kiinnostaako runous, sujuuko novelli, kertyykö pöytälaatikkoon kirjoituksia? Pidätkö blogia? Pohditko kuinka kehittyisit kirjoittajana tai kaipaatko apua lopputyön laatimiseen?

Luovan kirjoittamisen 25 opintopisteen laajuinen, puoli vuotta kestävä perusopintokokonaisuus käynnistyy Kainuun kesäyliopistossa huhtikuussa 2018. Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille, jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot. Kirjoittamista tarkastellaan ja harjoitetaan niin taiteellisen, tieteellisen kuin yleisen yhteiskunnallisen viestimisenkin välineenä.

Kaikki opetus tapahtuu lähiopintoina Kajaanissa. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetusjaksoja on noin kahden – kolmen viikon välein, ja ne järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.

Työskentelyä ohjaavat ammattikirjoittajat. Opettajina toimivat toimittaja, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Eija Huotari ja kirjailija, sanataiteen ammattilainen Tarja Kerttula. Opinnoissa tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen. Omien tekstien tuottamisen lisäksi luetaan ja analysoidaan kirjallisuutta.

Luovan kirjoittamisen opintokokonaisuudesta on mahdollista suorittaa myös erillisiä opintojaksoja. Johdantokurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista. Kirjoittamisen prosessiluonteisuuteen perehdytään proosan kirjoittamisen opintojaksossa ja runouden rytmiin ja muotokieleen lyriikan kurssilla. Näytelmätekstien salat avautuvat draaman kirjoittamisen opinnoissa. Tietokirjallisuuden opintojakso soveltuu erinomaiseksi tueksi lopputyötä kirjoittaville tai vaikuttavien mielipidekirjoitusten laatijoille.

Ilmoittautuminen 15.3. mennessä!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset